Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Csongrád-Csanád megyében

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló CXL. törvény alapján a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2021-re 39 települési önkormányzattal kötött könyvtárellátási szolgáltatásra szerződést a megyében. A megyei hatókörű könyvtár munkáját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló, 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírtak alapján végezzük.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár küldetésének tekinti, hogy a kistelepülésen élők kulturális alapellátásának meghatározó részeként a kistelepülési könyvtárellátás terén

  • többfunkciós, közösségépítő, egyéni munkára és közös tanulásra is alkalmas inspiráló terek kialakításában való közreműködéssel,
  • korszerű technikai eszközökön alapuló, és az adott település felhasználói igényeire rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínáljon,
  • járuljon hozzá a helyben élők tájékozódási, olvasási, digitális írástudási képességeinek fejlesztéséhez,
  • közreműködjön az olvasásfejlesztő, kultúra- és olvasásnépszerűsítő programok megrendezésében,
  • segítse az informális és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
  • biztosítsa a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét,
  • a hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők támogatásával biztosítsa az információs esélyegyenlőséget,
  • biztosítsa a könyvtárosok digitális kompetencia-fejlesztését
  • biztosítsa a minőségi könyvtári szolgáltatást a kistelepüléseken.

Csongrád-Csanád megye 60 településéből 49 rendelkezik 5500 fő alatti lélekszámmal. 2021-től 39 településen segíti a könyvtárak működését a Somogyi-könyvtár, így a megye lakosságának 16%-a KSZR-rendszer keretein belül vette igénybe az őket megillető könyvtári szolgáltatásokat.

Csongrád-Csanád megye 5.500 főnél kisebb lélekszámú települései a KSZR-ben

A szolgáltatóhelyek területi elhelyezkedése (kattintson a képre a nagyobb méretért)

Munkatársak

Módszertani kérdéseivel, illetve szolgáltatással kapcsolatos információkért forduljon munkatársainkhoz:

* Genczinger Ildikó könyvtáros, osztályvezető
tel.: 62/425-525/150, 20/563-6835

* Galamb Katalin könyvtáros
tel.: 62/425-525/102, 20/439-6887

* Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros
tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456

* Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros
tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456

Oktatás – képzés:
Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető, 62/425-525/116; 20/3347-193

Folyóirat-reklamáció:
Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros, 62/425-525/143

Könyvtárközi kölcsönzés:
Galát Gabriella és Somogyi Szilvia könyvtárosok, 62/425-525/146